TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

 

SYSTEMY ALARMOWE

 

MONITORING

 

KONTAKT

 

<< WSTECZ

 
 

Monitoring,  to usługa,  która polega na  24 godzinnym nadzorze odbieranych sygnałów
z chronionych obiektów za pomocą urządzeń spełniających najostrzejsze wymagania norm bezpieczeństwa. Stacja monitorowania pozwala na sprawne działanie i odbiór sygnałów z całego kraju. Dostosowana jest do odbioru sygnałów z systemów alarmowych załączeń, włączeń, włamania i napadu oraz p.poż z możliwością przekazywania tych ostatnich do Państwowej Straży Pożarnej.

System jest obsługiwany przez operatora mającego do dyspozycji grupę interwencyjną, która w przypadku nadejścia sygnału o naruszeniu strefy chronionej przybywa na miejsce zdarzenia i podejmuje odpowiednie działania dla zastanej sytuacji.


W skład Grupy Interwencyjnej wchodzą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni pracownicy posiadający Licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej.

Istotną informacją jest to, iż firmy ubezpieczeniowe stosują zniżki
w ubezpieczeniach dla obiektów posiadających profesjonalny system alarmowy
oraz monitorowany i patrolowany przez Grupę Interwencyjną.
 

Co można monitorować?

 • włamania (z identyfikacją strefy)
 • pożary (z identyfikacją strefy)
 • wezwania pomocy medycznej
 • wezwania z przycisków napadowych
 • zagrożenia ekologiczne
 • nadmierne stężenia gazów wybuchowych lub trujących
 • skażenia wody
 • przekroczenia dopuszczalnych temperatur (np. w szklarniach lub chłodniach)
 • przekroczenia dopuszczalnej wilgotności (np. w archiwach, muzeach, itd.)
 • włączenie i wyłączenie systemu alarmowego z podaniem czasu rzeczywistego (archiwizacja danych)
 • blokady stref w systemie alarmowym (tzw. częściowe włączenie systemu)
 • usterki w systemie, np. brak napięcia zasilającego, obniżenie napięcia akumulatora poniżej dopuszczalnej granicy, przerwanie linii, itp.

 
  NetCOM